WITAJ

Nazywam się Ania Kowalska-Catalano. 

Zapraszam Cię do przestrzeni pogłębiania i rozwijania ucieleśnionej świadomości. 

Tworzę ją w oparciu o moją wieloletnią praktykę, nauczanie i rozumienie Dyscypliny Ruchu Autentycznego, o moje doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, praktykę uważności i odwieczną ciekawość misterium stale odbywającego się w ciele. 

To przestrzeń, w której możesz

● zamknąć oczy i otworzyć się na Twój świat wewnętrzny, na Twoją prawdę, na pełnię Twojej osobowości

● doświadczyć bycia widzianą/ym z akceptacją i  nauczyć się widzenia siebie klarownie i z czułością. 

● poczuć głębokie połączenie z drugą osobą lub ze zbiorowością wypływające z Twojej autentyczności. 

● dzięki Twojemu ciału i poprzez nie – badać wszelkie poziomy Twoich doświadczeń: osobiste, relacyjne, duchowe – w obecności wspierającego, czułego, życzliwego świadka. 

● otwierać się i doświadczać tego, co Nieznane w bezpiecznej, pozareligijnej przestrzeni

● pogłębiać poczucie osadzonej w ciele obecności

„Oby jakość świadomości

która wyłania się ze zbiorowości

w naszym świecie

przeważyła ilość nieświadomości 

cierpiącej na naszej planecie

Oby całe cierpienie stało się współczuciem

Obyśmy byli gotowi, obyśmy byli w stanie

Dyscyplina Ruchu Autentycznego stanowi jeszcze jedną rozwijającą się praktykę ucieleśnionej świadomości, jeszcze jedną możliwość uczestniczenia w tworzeniu świata, który musi przetrwać.”

Janet Adler, Dary świadomego ciała

Tymi słowami kończy się książka „Dary świadomego ciała” Janet Adler (opublikowana w języku polskim przez Raven – Instytut Studiów Kulturowych , w moim tłumaczeniu). 

Są one esencją mojej najgłębszej intencji dzielenia się tą praktyką. Mój mały wkład w tworzenie świata, który musi przetrwać. Który ma w sobie wystarczająco dużo świadomości, miłości, współczucia – by przetrwać i dalej inspirować. 

Mam głębokie przekonanie, że najcenniejszą, najbardziej długodystansową, najprawdziwszą rzeczą którą mogę (i możemy!) dać – jest ucieleśniona obecność, moje otwarte serce, uważność, pragnienie zrozumienia i utrzymanie w sobie świadomości potencjału pełni. Najgłębiej i najszerzej rozumiana, przepełniona miłością – ŚWIADOMOŚĆ. 

Dlatego zapraszam Cię do pustej przestrzeni. By poszerzać świadomość. By pomieszczać światło i cień. By dążyć do pełni.